OSTVARENA NOĆENJA I DOLASCI TURISTA LIPANJ 2023 I PRVIH 6 MJESECI 2023.

PRVO POLUGODIŠTE 2023. ZAKLJUČENO ODLIČNIM REZULTATIMA

I turistički promet ostvaren tijekom lipnja dosegao je razinu prethodne rekordne sezone 2022., dok je u odnosu na referentnu 2019. godinu ostvaren minimalan rast.

U navedenom razdoblju, odnosno od 01. do 30. lipnja 2023. u Makarskoj je boravilo gotovo 43.500 turista koji su ostvarili  221.250 noćenja što u odnosu na lipanj 2022. predstavlja  98,65 % ostvarenih noćenja i 99,85% od ukupnog broja turista zabilježenih prethodne godine, a navedene brojke nisu konačne već se radi o preliminarnim rezultatima, te bi konačni rezultat kroz daljnju sistematizaciju podataka trebao biti i nešto bolji.

U odnosu na turistički promet ostvaren u lipnju 2019. u lipnju 2023. ostvaren je minimalni rast broja turista i broja ostvarenih turističkih noćenja.

Pozitivni trendovi mnogo su izraženiju sagleda li se ostvareni kumulativni turistički promet od početka godine gdje je u odnosu na prvo polugodište 2022. godine broj ostvarenih turistički dolazaka na području grada Makarske veći za 6 %, a ostvarenih turističkih noćenja za 9,03 %.

Polugodišnji rezultati iz nekada rekordne 2019. godine poboljšani su za 20,49 % u kategoriji turističkih dolazaka i 12,99 % u kategoriji ostvarenih turističkih noćenja pa su tako turisti u Makarskoj u prvih 6 mjeseci 2023. godine ostvarili 87.576 turističkih dolazaka i 402.844 noćenja.

Najveći dio turističkog prometa u prvih 6 mjeseci tekuće godine ostvaren je u hotelima koje slijedi privatni smještaj (objekti u domaćinstvu), a rast je zabilježen je kod svih vrsta smještaja.

Uz tradicionalno u predsezoni najbrojnije goste iz susjedne BIH koji su u navedenom razdoblju ostvarili najviše turističkih dolazaka i noćenja najveći dio turističkog prometa ostvaren je s tržišta Republike Njemačke, Republike Poljske, Kraljevine Švedske i s tržišta Republike Hrvatske.