Postavljeni prvi multifunkcionalni info punktovi na gradskoj plaži

Danas je na glavnoj gradskoj plaži u Makarskoj otvoren prvi multifunkcionalni info punkt na kojem će građani i turisti svakog dana moći dobiti informaciju iz domene rada Policijske postaje Makarska, Komunalnog redarstva, koncesionara Makarske obale d.o.o. i Turističke zajednice Grada Makarske. . Uz pružanje informacija, funkcija info punkta je i prevencija i stvaranje osjećaja sigurnosti.

Riječ je o projektu koji je realiziran zahvaljujući dobroj suradnji svih dionika unutar Vijeća za sigurnost i prevenciju Grada Makarske.

Ideja je došla od strane Policije i iznesena je prvi put na Vijeću za sigurnost i prevenciju a rezultat je strateškog promišljanja o sigurnosti u gradu zbog čega smo i osnovali Vijeće za sigurnost i prevenciju. Sigurnost nije nešto što se slučajno dogodi nego nešto što se promišlja strateški i može postići jedino suradnjom svih dionika. Hvala na potpori načelniku Policijske uprave Slobodanu Marendiću i načelniku makarske Policijske postoje  Geniju Dropuliću bez kojih ovaj projekt ne bismo uspjeli realizirati.  Svjesni smo koliko je sigurnost važna za turističku sezonu i nadamo se da će se ovaj projekt uskoro nametnuti kao primjer dobre prakse i proširiti na cijelu Makarsku rivijeru, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

Vrlo dobro surađujemo sa svim tijelima lokalne zajednice i svim službama koje se bave pitanjima sigurnost na području Grada Makarske a jedan od rezultata je i ovaj info punkt. U Makarskoj se na pripremi turističke sezone radi cijelu godinu a tijekom ljeta pomažu nam i naše kolege iz susjednih zemalja – Bosne i Hercegovine i Poljske koji su na ispomoći u srpnju i kolovozu. Statistički pokazatelji za Grad Makarsku po pitanju sigurnosti su vrlo dobri i mi ćemo učiniti sve da se takav trend i nastavi, naglasio je načelnik PP Makarska Geni Dropulić.

Za sada su punktovi postavljeni na dvije lokacije, na glavnoj gradskoj plaži i na plaži ispod hotela Biokovka, a budući da su oba u neposrednoj blizini tornjeva Spasilačke službe u suradnji s gradskim Crvenim križem bit će omogućeno i brže djelovanje u slučaju hitnih situacija. Radno vrijeme punktova bit će svakog dana od 11,00 -18,00 sati kada je na gradskoj plaži najveća frekvencija ljudi.