RUJAN BOLJI NEGO 2022. I 2019. / U PRVIH DEVET MJESECI SEZONE 2023. OSTVAREN RAST SVE TRI PROMATRANE KATEGORIJE

Odlične rezultate i turističke trendove iz dosadašnjeg dijela godine potvrđuje i turistički promet ostvaren tijekom rujna 2023. U usporedbi s ostvarenim turističkim prometom u rujnu prethodne i 2019. godine ostvaren je rast u sve tri promatrane kategorije.

U promatranom razdoblju, odnosno od 01. do 30. rujna 2023. u Makarskoj je boravilo 47.523 turista koji su ostvarili 226.219 turističkih noćenja što u odnosu na rujan 2022. predstavlja rast broja turista od 15 % i 7,65 % više ostvarenih turističkih noćenja od zabilježenih prethodne godine, a navedene brojke nisu konačne već se radi o preliminarnim rezultatima, te bi konačni rezultat kroz daljnje ažuriranje sustava eVisitor trebao biti i nešto bolji.

U odnosu na turistički promet ostvaren u rujnu 2019. ove godine zabilježen je rast ostvarenih turističkih noćenja (+11,51 %), broja turista (+24,70 %) i broja turističkih dolazaka (+26,81 %) što potvrđuje nešto povoljniju godišnju vremensku disperziju turističkog prometa posljednjih godina jer u samom vrhuncu sezone imamo stagnaciju rasta turističkog prometa dok u ostalom dijelu godine ostvarujemo kontinuirani rast istog.

Sagleda li se ostvareni kumulativni turistički promet od početka godine gdje je u odnosu na prvih 9 mjeseci 2022. godine broj ostvarenih turističkih dolazaka na području grada Makarske veći za 5,92 %, a turističkih noćenja za 2,86 % u sezoni 2023. prema svim promatranim kategorijama ostvarenog (fizičkog) turističkog prometa postignuti su do sada najbolji zabilježeni rezultati.

Rezultati iz dugo vremena rekordne sezone 2019. u dosadašnjem dijelu tekuće godine nadmašeni su za 11,20 % u kategoriji turističkih dolazaka i 4,72 % u kategoriji ostvarenih turističkih noćenja pa su tako turisti u Makarskoj u prvih 9 mjeseci 2023. godine ostvarili 285.772 turističkih dolazaka i 1.593.338 turističkih noćenja.

Najveći dio turističkog prometa u prvih 9 mjeseci tekuće godine ostvaren je u objektima u domaćinstvu koje slijedi hotelski smještaj, a u odnosu na 2022. rast ostvarenih noćenja turista bilježe sve vrsta smještaja osim objekta u domaćinstvu kod kojih su rezltati na razini prethodne godine s tim da se podaci (zbog velikog broja obveznika prijave i odjave) najsporije ažuriraju upravo kod ove vrste smještaja.

Osim tradicionalno najbrojnijih gostiju iz Republike Poljske, susjedne Republike Bosne i Hercegovine i Republike Njemačke koji su u dosadašnjem dijelu godine ostvarili najviše turističkih dolazaka i noćenja najveći udio turističkog prometa ostvaren je s tržišta Republike Hrvatske, Kraljevine Švedske, Republike Ukrajine, Republike Češke, Republike Mađarske, Republike Slovačke i Republike Austrije.