Edukacijski ciklusi u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (TZSDŽ) u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija (UHPA-om) organizira program edukacije za javni i privatni sektor kroz četiri edukacijska ciklusa uz izvođenje ukupno osam stručnih radionica u periodu od studenog 2023. do veljače 2024.

  • I. Ciklus – Make Sustainability Simple, 16. – 17. studenog 2023., predavačica: Chi Nguyen (Amsterdam)

  • II. Ciklus – Pristupačni turizam, 5. – 6. prosinca 2023., predavačica: Maria Tomić – Preiner

  • III. Ciklus – Tematske rute i posebni oblici ruralnog turizma s naglaskom na eno-gastro ponudu, siječanj 2024., predavač: Željko Trezne

  • IV. Ciklus – Uloga lokalnog stanovništva u podizanju kvalitete, veljača 2024., predavačica: Romana Lekić

Više informacija o pojedinoj radionici i prijave uskoro, a do tada ubilježite u svoje kalendare 16.-17. studenog i 5.-6. prosinac 2023. godine.