Poutní místo Vepric

Poutní místo Vepric

Od Kuku asi po 500 metrech se nachází chorvatské lurdské poutní místo Vepric v harmonickém přírodním okolí na svazích zalesněného pahorku. Poutní místo založil v r. 1908 biskup dr. Juraj Carić, který je zde i pohřben. Přírodní jeskyně a celá krajina s pahorky, rostlinami a potokem živě připomíná Lurdy. V poutním místě je postavena kaple se sakristií, oltář na náměstí, zpovědnice, zastávky křížové cesty, dům pro duchovní cvičení a stezky pro procesí.

Díky své přírodní kráse a klidu je toto poutní místo velmi navštěvované během celého roku a zvláště během poutí ve dnech: 11.2., 25.3., 15.8., 7. a 8.9. Poutní místo Vepric je pro mnoho poutníků a návštěvníků Makarské místo, které nelze vynechat, proto je i jednou z důležitých součástí naší nabídky.

Kontakt:

Vepric, 21300 Makarska
Tel:
+385 21 616 336
Fax: +385 21 612 662
E-mail: svetistevepric@gmail.com
Web: www.vepric.net