Planovi i izvješća

Zapisnik 8.sjednice Turističkog vijeća (528.47 KB) Zapisnik 7. sjednice Turističkog vijeća (153.81 KB) ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE T. V. TZGM 25.03.2019. (65.5 KB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2018. GODINE (476.17 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2018. GODINU (89 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORICE O RADU TURISTIČKOG UREDA TZG MAKARSKE ZA 2018. GODINU (1.56 MB) IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU GODIŠNJEG POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA MAKARSKE ZA 2018. GODINU (1.82 MB) BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU (23.5 KB) Izvješće o prihodima i rashodima TZGM za 2018. godinu (597 KB) OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZGM ZA 2018. GODINU (32.5 KB) Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (18.66 KB) Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (212.61 KB) ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 11.02.2019. (84.5 KB) ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE TV TZGM 30.10.2018. (203.2 KB) ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE TV TZGM 11.10.2018. (284.58 KB) FINANCIJSKI PLAN TZGM 2019. OBRAZLOŽENJE (201.5 KB) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2019. (38.5 KB) REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2018. OBRAZLOŽENJE (94 KB) REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2018. (43 KB) PRIJEDLOG FIN.PLANA ZA 2018. GOD.-TABLICA (18.5 KB) ZAPISNIK 02. SJEDNICE T.V TZGM 19.07.2018. (83.5 KB) ZAPISNIK 02. SJEDNICE T.V 19.07.2018.-1 (101 KB) ZAPISNIK SA I. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 29.08.2018. (35.5 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORA OD ZADNJE SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 02.07.2018. (3.73 MB) ZAKLJUČCI SA I. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 02.07.2018. (47.94 KB) ZAPISNIK SA I. REDOVNE SKUPŠTINE TZGM 28.03.2018. (49 KB) ZAKLJUČCI SA 25. SJEDNICE TV TZGM 15.03.2018. (14.5 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2018. GODINU (48.5 KB) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU (18.5 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORA O RADU TZGM ZA 2017. GODINU (1.73 MB) IZVJEŠTAJ DIREKTORA O RADU TZGM ZA 2017. (1.65 MB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2017. GODINE (1.7 MB) GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - OSTVARENJE PLANA DO 31.12.2017. (1.15 MB) ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE TV TZGM 30.10.2017. (56 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2017. GODINU (310 KB) ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 05.09.2017. (48.5 KB) BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA -RASHODIMA ZA 2017. (588.5 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2017. GODINU (93.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZG MAKARSKE ZA 2017. (19.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TIJELA TZGM ZA 2017. (35 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (213.24 KB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2017. GODINU (52.5 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima za 2017. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8. (11 KB) ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA U SEZONI 2017. (176.5 KB) BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. (18.5 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (213.3 KB) IZVJEŠĆE O RADU TZG MAKARSKA ZA 2016. GODINU (1.26 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU (1.33 MB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2016. GODINU (71.28 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2016. GODINU (75.83 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2016. GODINU (74.19 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima , sponzorstvima , donacijama ili drugim pomoćima za 2016. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8.) (16 KB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2015. GODINE (9.86 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2015. GODINU (874 KB) IZVJEŠĆE O RADU TZG MAKARSKA ZA 2015. GODINU (772.5 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2015. GODINU (228 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (212.4 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2015. GODINU (72 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima , sponzorstvima , donacijama ili drugim pomoćima za 2015. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8.) (50.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2015. GODINU (25 KB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2014. GODINU (250.5 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2014. GODINU (165.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TZG MAKARSKA ZA 2014. GODINU (158 KB)