Dan Hrvatske ratne mornarice

Poštovani,

Pozivamo Vas na proslavu Dana HRM 18.09. (petak) u Makarskoj , u sklopu koje će biti i uprizorenje pomorske bitke kod Makarske između neretvanskih Hrvata i Mlečana iz 887. godine.

S poštovanjem,

Tonči Lalić
Direktor TZ Makarska