Događanja u travnju i svibnju 2018.

NOĆ KNJIGE / PROMOCIJA KNJIGE
DAMIR CARIĆ: DOBRI NAŠI ZAHODI
DVORANA ARTE / 21. travnja (subota) / 20 sati
Organizator: Gradska knjižnica Makarska
BOOK NIGHT
DAMIR CARIĆ: DOBRI NAŠI ZAHODI
DVORANA ARTE / 21 April ( saturday) / 8 pm.
Organiser: Makarska City Library

CIGAR FEST – SVJETSKO NATJECANJE U KUŠANJU CIGARA
Hotel Miramare / 27. travnja (petak) u 16 sati
Organizator: Turistička zajednica grada Makarske
CIGAR FEST – WORLD CIGAR TASTING COMPETITION
Hotel Miramare / 7 April ( friday) / 4 pm
Organiser: Makarska Tourist Board

PROLJETNI SAJAM „DOMAĆE JE NAJBOLJE“
28. travnja - 6. svibnja / gradska riva Makarska
Organizator: Grad Makarska
LOCAL PRODUCTS SPRING FAIR HOMEMADE IS THE BEST
28 April - 6 May / Makarska Riva Promenade
Organiser: City of Makarska

MEMORIJALNI TURNIR "MILAN OŽIĆ MIKE 2018."
Gradski Sportski centar / 28. travanj / 14 sati
Organizator: Milan Ožić Mike – Udruga sa najvećim osmijehom
MEMORIAL TOURNAMENT MILAN OŽIĆ MIKE 2018
City Sports Centre / 28 April / 2 pm
Organiser: Milan Ožić Mike - Association with the biggest smile

KONCERT BIG BANDA MAKARSKA
 Kačićev trg / 29. travnja / 20 sati
Organizatori: Grad Makarska i Gradska glazba Makarska
CONCERT BY BIG BAND MAKARSKA
Kačićev trg (Kačić Square) / 29 April / 8pm
Organiser: City of Makarska and Gradska glazba Makarska orchestra

TURNIR U ŠIJAVICI
 Trg 156. brigade HV-a 30. travnja / 10.30 sati
Organizator: Turistička zajednica grada Makarske
MORRA GAME TOURNAMENT
 Trg 156. brigade HV-a (156th Croatian Army Brigade Square) / 30 April / 10.30 am
Organiser: Makarska Tourist Board

PRVOSVIBANJSKA REGATA KRSTAŠA MAKARSKA - BAŠKA VODA – MAKARSKA
 START: gradska riva / 1. svibnja / 11 sati
Organizator: Jedriličarski klub “Bura“
LABOUR DAY SAILBOAT REGATTA MAKARSKA - BAŠKA VODA - MAKARSKA
START: Makarska Riva Promenade / 1 May / 11 am
Organiser: Sailing Club“Bura”

14. MEĐUNARODNI MOTO SUSRETI - MAKARSKA 2018.
4.– 6. svibnja / Šetalište dr. Franje Tuđmana (Donja luka)
Organizator: Moto klub „Sveti Jure“ Makarska
14TH INTERNATIONAL MOTORCYCLE RALLY - MAKARSKA 2018
4 - 6 May / Šetalište dr. Franje Tuđmana (Dr. Franjo Tuđman Promenade) - Donja luka
Organiser: Sveti Jure Makarska Motorcycle Club

TENISKI TURNIR "METEOR KUP"
5. svibnja / Tenis centar "Sokol"
Organizator: Teniski klub „Sokol“
METEOR CUP TENNIS TOURNAMENT
5 May / Sokol Tennis Centre
Organiser: Sokol Tennis Centre

TURNIR DALMATINSKE LIGE U BADMINTONU
6. svibnja / Gradska sportska dvorana
Organizator: Sportsko rekreativna udruga „Arka“
DALMATIAN LEAGUE BADMINTON TOURNAMENT
6 May / City Sports Hall
Organiser: Arka Sports and Recreation Association

OBILJEŽAVANJE 50 GODINA RAGBI KLUBA "MAKARSKA RIVIJERA" – TURNIR ZA KATEGORIJE U14, U12, U10, U8 i RAGBI VRTIĆ
6. svibnja / Gradski sportski centar
Organizator: Ragbi klub „Makarska rivijera“
50TH ANNIVERSARY OF MAKARSKA RIVIERA RUGBY CLUB - U14, U12, U10, U8 AND PRESCHOOL TOURNAMENT
6 May / City Sports Centre
Organiser: Makarska Riviera Rugby Club

BICIKLISTIČKI USPON NA BIOKOVO
 START: Gradska riva /13. svibnja / 10 sati
Organizator: Biciklistički klub „Makarska“

BICYCLE CLIMB TO BIOKOVO MOUNTAIN RANGE
 START: Makarska Riva Promenade /13 May / 10 am
Organiser: Makarska Cycling ClubOBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA MUZEJA
18. svibnja / Gradska galerija "Antun Gojak"
Orga INTERNATIONAL MUSEUM DAY CELEBRATION
18 May / Antun Gojak Town Gallery
Organiser: Antun Gojak Town Gallery
nizator: Gradska galerija „Antun Gojak“

VESLAČKI TURNIR „MEMORIJAL TONČI SKENDER“
19. svibnja / Šetalište dr. Franje Tuđmana (Donja luka)
Organizator: Veslački klub „Biokovo“ Makarska
TONČI SKENDER MEMORIAL ROWING TOURNAMENT
19 May / Šetalište dr. Franje Tuđmana (Dr. Franjo Tuđman Promenade) - Donja luka
Organiser: Biokovo Makarska Rowing Club

BRDSKO - PLANINSKA UTRKA „MAKARSKA - VOŠAC“
START: gradska riva / 20. svibnja /  11sati
Organizator: Atletski klub „Sv. Marko“ i Park prirode „Biokovo“
MAKARSKA - VOŠAC MOUNTAIN RACE
START: Makarska Riva Promenade / 20 May / 11 am
Organiser: Sv. Marko Athletics Club Biokovo Nature Park

TRADICIONALNI TURNIR U BUĆAMA „MAKAR 2018.“
23. svibnja - 24. lipanj / selo Makar
TRADITIONAL BOULES TOURNAMENT MAKAR 2018
23 May - 24 June / Makar village

11. MAFEST - MAKARSKI FESTIVAL STRIPA
24.- 27. svibnja
Organizator: Udruga „Mozaik stripa“
11TH MAFEST - MAKARSKA COMIC BOOK FESTIVAL
24 - 27 May
Organiser: Association Mozaik stripa
16. BICIKLIJADA
 Gradska riva 25. - 26. svibnja / 9 sati
Organizatori: Udruga Savjetovalište „Lanterna“ i Biciklistički klub „Makarska"
16TH BIKE PARADE
25 - 26 May / Makarska Riva Promenade / 9 am
Organisers: Counselling Association Lanterna and Makarska Cycling Club

KONCERT DALMATINSKOG TENORA - MARKA ŠKUGORA
30. svibnja / Ljetno kino Makarska
Organizator: Udruga „Mladi talent“
DALMATIAN TENOR CONCERT - MARKO ŠKUGOR
30 May / Open Air Cinema Makarska
Organiser: Association Mladi talent

 

Preuzmite program