Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2016. godini

Javni poziv Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije sa popratnim prilozima nalazi se na linku. (kliknuti za otvaranje)