Obavijest o izmjeni parametara za prijavu i odjavu gostiju

 Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.9.2017. izmijeniti parametar broja dopuštenih dana za retroaktivnu prijavu i odjavu gostiju.

Način na koji će biti podešen dostavljamo u nastavku:

Komercijalni smještaj (hoteli, kampovi i objekti u domaćinstvu) će imati 15 dana mogućnosti za promjenu prijave i odjave gostiju

Napominjemo da zakonska obveza za prijavu i odjavu gostiju glasi 24 sata i kontrolu ispunjavanja iste prema zakonu provodi turistička inspekcija, a ovaj parametar odnosi se na mogućnost unosa podataka u sustav Evisitor.