Poziv na 2. redovnu skupštinu Turističke zajednice grada Makarske na dan 03. studenog 2016. godine