Program: 2. Kongres sportskog turizma


Aspalathos dvorana u 11:00 sati
Pozdravni govori i otvaranje kongresa
Moderator: doc.dr.sc. Dražen Čular
11.30-11.50 prof. dr. sc. Neven Šerić, Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Splitu

- Potencijal sportskog turizma za produljenje sezone i jačanje
konkurentnosti destinacije
11.55-12.15 dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh., Institut za
turizam, Zagreb

- Prilog poznavanju razvoja sportskog turizma na hrvatskom
Jadranu
12.20-12.40 doc. dr. sc. Dražen Čular, Prodekan, Kineziološki
fakultet Sveučilišta u Splitu, Voditelj projekta Hrvatske zaklade za
znanost br 6524.

- Online edukacijski programi i znanstveni resursi kao potencijal
za promociju i razvoj sportskog turizma
Primjer: Projekt Izvoz znanja u kineziologiji i sportu -
međunarodni studij za školovanje trenera stolnog tenisa u
suradnji sa svjetskom stolnoteniskom federacijom (ITTF)
12.45-13.05 prof. dr. sc. Ivan Novak, Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

- Resursi i faktori konkurentnosti destinacije važni za planiranje
sportsko-turističke ponude
13.10-13.30 doc. dr. sc. Marko Djogo, Ekonomski fakultet,
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina

- Uloga države u razvoju sportske turističke ponude na
iskustvima zemalja Balkana
13.35-13.55 dr. sc. Marija Valčić, Dekanica, Visoka škola za
menadžment i dizajn Aspira, Split
dr. sc. Jadranka Herceg, Agencija za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih, Zagreb

mr. sc. Ivan Šimunić, Zadarska županija
- Razvoj sustava osiguranja kvalitete u visokoobrazovnim
institucijama za potrebe razvoja tržišno orijentiranih studijskih
programa iz područja sporta i turizma
Stanka
Moderator: doc.dr.sc. Mirjana Milić
14.35-14.55 prof. dr. sc. Mirna Andrijašević, Slavica Žeger, mag.
cin., dr. sc. Sanja Ćurković, Kineziološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu

- Wellness - više od zdravlja
15.00-15.20 Biciklistički savez Dalmacije, Predsjednik, Denis
Špadina, Joško Stella mag. oecc., doc. dr. sc. Dražen Čular, Dean
Sumić, dipl. ing., Anita Čavka prof.

- Razvoj cikloturizma
15.25-15.45 prof. dr Boban Melović, Prodekan, Ekonomski
fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, doc. dr. Marko Djogo,
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i
Hercegovina, Ivan Čanović, magistrant, Ekonomski fakultet u
Podgorici, Univerzitet Crne Gore

- Brendiranje u sportu kao determinanta razvoja turizma
15.50-16.10 Marijana Jurišić univ. spec. oec, Alen Jerkunica,
mag.oec., dr. sc. Marko Jelić

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
- Perspektive ciklo turizma na primjeru Splitsko-dalmatinske
županije
16.15-16.35 mr. sc. Veselin Drljević, Predsjednik Udruženja
sportskih novinara Crne Gore

- Sportsko-turistički potencijali Durmitora
16.40-17.00 Nevenka Ćuk, prof., doc. dr. sc. Danijela Kuna, doc.
dr. sc. Dražen Čular, Zrinka Hrvoj, Kineziološki fakultet Sveučilišta
u Splitu

- Prikaz vježbi snage za jačanje i stabilizaciju trupa cikloturista
17.05-17.25 dr. sc Edita Vujasinović, dr. sc. Ivan Novak, Tekstilnotehnološki
fakultet Zagreb

- Sportski turizam i tekstilna industrija
17.30-17.50 Martina Petrović, mag.oec., Ivana Jadrić, univ.spec.
oec., Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

- Internet marketing aktivnosti vodećih sportskih hotela u
Republici Hrvatskoj


Salona dvorana u 12.00 sati
Panel 1

Razvoj sportskog turizma u brdsko planinskom području


12.00-12.20 Damir Gobec, bacc., Planinarski savez Zagreba
- Mogućnosti orijentacijskog sporta u povećanju kvalitete
turističke ponude u hrvatskom turizmu
12.25-12.45 prof. dr. sc. Marinko Jurčević, Fakultet prometnih
znanosti, Sveučilište u Zagrebu

- Uloga prometa u afirmaciji turističkih destinacija i razvoju
sportskog turizma
12.50-13.10 Anamarija Marović, Hrvatski planinarski savez,
Komisija za sportsko penjanje

doc. dr. sc. Dražen Čular, doc. dr. sc. Igor Jelaska, Anita
Čavka, prof. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za
mineziologiju
- Trail i trekking aktivnosti s potencijalom za razvoj sportskog
turizma
13.15-13.35 prof. dr. sc. Siniša Kovač, prof. dr sc. Nermin
Nurković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u
Sarajevu, Bosna i Hercegovina

- Uloga skijaških učitelja u kreiranju i razvoju potencijala
turističke ponude
13.40-14.20 Stipe Božić, Hrvatska gorska služba spašavanja
- Razvoj sportskog turizma u brdsko planinskom području


14.30-15.30 Panel 1
Razvoj sportskog turizma u brdsko planinskom području
Moderator: Stipe Božić

Panelisti:
Ivan Črnjarić, Top Sport Events
Damir Gobec, bacc., Planinarski savez Zagreba
dr. sc. Marko Jelić, Prodekan Visoka škola za menadžment i dizajn
Aspira
prof. dr. sc. Siniša Kovač, Asocijacija trenera i učitelja skijanja
Bosne i Hercegovine
Salona dvorana u 16.00 sati


Panel 2
Vrhunski sportaši nakon sportske karijere


16.00-16.20 prof. dr. sc. Jelena Paušić, Prodekanica, Kineziološki
fakultet Sveučilišta u Splitu, Voditeljica Projekta europskog
socijalnog fonda

- Važnost izrade Stanadarda zanimanja i kvalifikacija za razvoj
sportskog turizma
Primjer: Projekt izrada standarda kvalifikacija i standarda
zanimanja u Kineziologiji i sportu
16.25-16.45 Ivan Veštić, Predsjednik Hrvatskog atletskog saveza
- Atletika i turizam, mogućnosti i rješenja
16.50-17.10 dr. sc. Damir Škaro
- Hrvatski klub olimpijaca - doprinos gospodarstvu Hrvatske


17.15-18.15 Panel 2
Profesionalni sportaši nakon sportske karijere
Moderator: Josip Reić, Hrvatski klub olimpijaca


Panelisti:
Milivoj Bebić, Hrvatski klub olimpijaca
doc. dr. sc. Dražen Čular, Prodekan, Kineziološki fakultet
Sveučilišta u Splitu
Željko Jerkov, Hrvatski klub olimpijaca
mr. sc. Alen Jerkunica, Visoka škola za menadžment i dizajn
Aspira, Split
dr. sc. Damir Škaro, Hrvatski klub olimpijaca
Blanka Vlašić, Hrvatski klub olimpijaca


12. 11. 2016.
Aspalathos dvorana u 10.00 sati: Recentna istraživanja i
popularne teme

Moderatori: prof.dr.sc. Neven Šerić, dr.sc. Ivana Kursan,
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
10.00-10.15 Kristina Gverić, mag.oec.
- Potencijali Dalmatinske zagore za razvoj sportskog turizma
10.20-10.35 Katica Siriščević, mag.oec.
- Upravljanje resursima otoka Korčule za razvoj sportskog
turizma
10.40-10.55 Renata Ivandić, mag.oec.
- Destinacijske ikone Pelješca iskoristive za razvoj sportskog
turizma Pelješca
11.00-11.15 Srđan Gjurković
- Zakon o sportu kao platforma razvoja sportskog turizma
11.20-11.35 Petra Odak
- Aktualni teorijski pristupi u upravljanju razvojem sportskog
turističkog proizvoda
11.40-11.55 Vojna Cepernić, mag.oec.
- Globalno pozicioniranje marke otočne destinacije u funkciji
razvoja sportskog turizma
12.00-12.15 Andrea Alujević, bacc.oec.
- Upravljanje marketingom u funkciji pozicioniranja integriranog
hotelskog proizvoda
12.20-12.35 Josip Bauk, Mihaela Batalić
- Marketing u funkciji jačanja imidža amaterskog sportskog kluba
12.40-12.55 Jelena Šimičić, mag.oec.
- Gerilski marketing za pozicioniranje ponude sportskog turizma


Salona dvorana u 10.30 sati
Panel 3
Razvoj sportova na vodi i nautike


10.30-10.50 Teo Marinović, prof. tzk.
- Razvoj sportskog turizma u Dolini Neretve
10.55-11.15 Tonći Bulić, Marieta Miškulin
- Brendiranje Bola kao sportske destinacije putem organizacije
međunarodnih natjecanja, Analiza na primjeru jedrenja na dasci
11.20-11.40 doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med.
- Ozljede ramena tijekom kitesurfinga i povratak na valove mit ili
realnost


11.45-12.45 Panel 3
Razvoj sportova na vodi i nautike
Moderator: Teo Marinović


Panelisti:
Darko Antunović, Pomorsko-športska Udruga “Peliška jedra”
Igor Boraska, Hrvatski klub olimpijaca, Predsjednik Hrvatskog
koturaljkaškog saveza
Tonći Bulić, Zoo Station Bol windsurfing centar
Ivan Đelmić, Paddle Surf, Baćina
Stanko Musa, Kite Surf Split
Damir Višić, Jedriličarski kub Mornar, sudski vještak za pomorski
promet i procjenitelj


Salona dvorana u 14.00 sati
Panel 4
Sportski turistički proizvodi u praksi receptivnih subjekata
Moderator: prof.dr.sc. Neven Šerić


14.00-14.20 Marin Marušić, Hrvatski skijaški savez
- Organizacija sportskih natjecanja
14.25-14.45 Ksenija Protrka, Javna ustanova «Park prirode
Biokovo»

- Ponuda sportske rekreacije u Parku prirode Biokovo
14.50-15.10 Dražen Slamar, Hrvatski golf savez
- Golf turizam
15.15-15.35 Vladimir Miholjević, Ivan Črnjarić, Top Sport Events
- Utjecaj projekta “Tour of Croatia” na turističku promociju i razvoj
cikloturizma u Republici Hrvatskoj
15.40-16.00 Berislav Sokač, Sven Veronek
- Run Croatia
16.05-16.20 Međimurje u pokretu - razvoj sportskog turizma u
Međimurskoj županiji

Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije
16.25-16.40 Aktivni turizam, Milna - Brač
Ana Grassi, direktorica Turističke zajednice općine Milna
16.45-17.00 Regionalna destinacijska platforma kao temelj razvoja
turističkog proizvoda

Mihaela Kadija, direktorica Turističke zajednice Zadarske županije
17.05-17.20 Ponuda alternativnih oblika sportskog turizma na
primjeru TZO Gradac

Davor Andrijašević, direktor Turističke zajednice općine Gradac
17.25-17.40 Sportski turizam Makarske
Tonći Bilić, Gradonačelnik Grada Makarske


17.45-18.45 Panel 4
Sportski turistički proizvodi u praksi receptivnih subjekata
Moderator: prof. dr. sc. Neven Šerić


Panelisti:
Davor Andrijašević, direktor Turističke zajednice općine Gradac
Tonći Lalić, direktor Turističke zajednice Grada Makarske
Ivan Črnjarić, Top Sport Events
Ana Grassi, direktorica Turističke zajednice općine Milna
Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije
Mihaela Kadija, direktorica Turističke zajednice Zadarske županije
Berislav Sokač, direktor Run Croatia