Turističke agencije

O kvaliteti makarskog turizma svjedoče brojne turističke nagrade i priznanja, ali i vrijedni turistički djelatnici koji iz godine u godinu rade na poboljšanju turističke ponude.

TURIST BIRO

Obala kralja Tomislava 2, Makarska
Tel:
+385 21 611 688
Fax: +385 21 615 352
E-mail: info@turistbiro-makarska.com
Web: www.turistbiro-makarska.com


CHECK IN

Splitska 6, Makarska

Mob: +385 91 620 20 26