Tragovi slikarstva na Makarskom primorju potječu iz najstarijih vremena, a nalazimo ih uglavnom u sakralnim objektima. Slikarstvo novijeg doba na području Makarske rivijere dalo je pet poznatih slikara: Antuna Gojaka, Josipa Botterija- starijeg, Petra Kukolja,Leška Jakova, Ljubomira Videka te Mladena Vežu iz Brista, kojega mnogi ubrajaju u najveće slikare hrvatske likovne pozornice.

GRADSKA GALERIJA "ANTUN GOJAK"

Don Mihovila Pavlinovića 1, Makarska
Tel: +385 21 612 198
(9:00 - 12:00; 18:00 - 20:00)
E-mail: gradska.galerija.antuna.gojaka@st.t-com.hr


ART & CRAFT

Obala kralja Tomislava 17, Makarska
Tel:
+385 21 612 422


ART STUDIO BODLOVIĆ

Stjepana Radića 4/1, Makarska
Tel:
+385 21 616 305


ATELJE DRAGIČEVIĆ

Stjepana Ivičevića 31, Makarska
Tel:
+385 21 610 624


M

Kalalarga 8, Makarska


MASTER

Jadranska 1, Makarska
Tel
: +385 21 612 466


TOMA

Kipara Meštrovića 1, Makarska
(8:00-12:00; 17:00-20:00)
Tel:
+385 21 612 068