Važniji brojevi telefona

HAK (HRVATSKI AUTO KLUB)

Tel: 1987, +385 21 611 987


GRAD MAKARSKA

Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska
Tel:
+385( 0)21 608 400, 608-401


GRADSKO KOMUNALNO REDARSTVO

Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska
Tel:
+385 21 612 085


TURISTIČKA INSPEKCIJA

Tel: +385 21 612 555


SANITARNA INKSPEKCIJA

Trg Tina Ujevića 1, 21 300 Makarska
Tel: +385 21 611 777


JADROLINIJA

Tel: +385 21 679 515