MAKARSKA BALATURA

Balatura, stari dalmatinski izraz, i danas upotrebljivan u lokalnoj graditeljskoj terminologiji, kao karakteristični element stare dalmatinske kuće koji označava vanjski prilaz. Obično se sastojao od stubišta koje završava terasom. Javlja se i u obliku "balatorij", kao derivat latinske riječi, a označava trijem ili podstrešje. Tako je prvobitno bila označena obrambena terasa vrhu kula, da bi se kasnije to općenito odnosilo na terase oko stambenih kuća. Kasnije, u slobodnijem izražavanju - balatura je termin koji označava terase, veće otvore na zgradama i dio dvorišta.

Uređivanje "balatura" je odavna običaj kojem se u rano proljeće pristupalo sa pažnjom, a one balature koje su privlačile najviše pogleda su često bile i glavna tema priča susjednih domaćinstava, nerijetko sa dozom ljubomore. U svrhu očuvanja tradicije Turistička zajednica Makarska i ove godine organizira izbor najljepšeg balkona i prozora.
Povratkom u tradicionalne, prirodne načine modeliranja naše svakodnevice želimo probuditi, u zadnje vrijeme pomalo uspavan, naš dalmatinski osjećaj za lipo, za cvitno i mirisno!