Kontakt

Turistička zajednica grada Makarske


Franjevački put 2
HR - 21300 Makarska
Tel.: +385 21 612 002
Fax: +385 21 616 288
e-mail: info@makarska-info.hr


Direktorica: Hloverka Novak-Srzić - hloverka@makarska-info.hr
Voditelj manifestacija i marketinga: Tonći Lalić, dipl. oec. -  tonci@makarska-info.hr
Voditelj računovodstva: Nikolina Leko - nikolina@makarska-info.hr
Službenik za informiranje: Matko Buljan, dipl. oec. - matko@makarska-info.hr
Tajnik - administrator: Marina Ćorluka, prof. - marina@makarska-info.hr
Stručni suradnik za projekte: Sanja Glavina - sanja@makarska-info.hr