Aktiviraj pristupačnost

Liječnici opće medicine

Marin Bušelić

Marin Bušelić

 

Adresa: S.Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 612 033, +385 (0)21 612 041

 

Žaklina Džamonja

Žaklina Džamonja

 

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 612 033, +385 (0)21 612 069

 

Branka Galić

Branka Galić

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 612 033, +385 (0)21 612 063

Matko Josipović

Matko Josipović

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 612 632

Jadranka Pavlinović

Jadranka Pavlinović

Adresa: Zagrebačka 5
Telefon: +385 (0)21 616 355

Vedran Srzić

Vedran Srzić

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 615 220

Alenka Srzić-Gojak

Alenka Srzić-Gojak

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 615 615

 

Žana Šabić-Pavičić

Žana Šabić-Pavičić

 

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 615 015
 

 

Marijo Šarić

Marijo Šarić

Adresa: S. Ivičevića 2 (Dom zdravlja)
Telefon: +385 (0)21 616 266