Dopuna pravilnika o smanjenju turističke članarine