Javni poziv za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore za 2020. godinu

Turistička zajednica grada Makarske
Franjevački put 2A
21 300 Makarska
27. studenoga 2019. godine


Temeljem Programa rada i financijskog plana 2020. godine, Turistička zajednica grada Makarske objavljuje
 


JAVNI POZIV


za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore prema Programu rada i financijskog plana Turističke Zajednice grada Makarske za 2020. godinu.


Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Makarske (dalje u tekstu: TZG Makarske) za manifestacije/događanja koji podižu kvalitetu turističke ponude na području grada Makarske, doprinose rastu broja dolazaka gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju grad Makarsku.


Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:
    1. kulturnih manifestacija
    2. zabavnih manifestacija
    3. sportskih manifestacija
    4. eno-gastronomskih manifestacija
    5. ostalih manifestacija.


TZG Makarske poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (jedinice lokalne samouprave, udruge, ustanove, klubove i dr.) da kao organizatori manifestacija dostave pismene zahtjeve za dodjelu financijske potpore u 2020. godini.
Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZG Makarske projekt manifestacije i obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku (pravni status, oib, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata te navesti broj članova udruge.
Obveze korisnika su:
    • sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu
    • TZG Makarske dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje je 15 dana od dana objave.
Obrasci su dostupni na stranicama TZG Makarske.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu :
Turistička zajednica grada Makarske
Franjevački put 2A
21 300 Makarska

Nepravodobne i nepotpune prijave TZG Makarske neće razmatrati.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZG Makarske zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.
Potrebni obrasci objavljeni su na stranicama TZG Makarske.


Hloverka Novak - Srzić
Direktorica Turističkog ureda
Turističke zajednice grada Makarske