Aktiviraj pristupačnost

Obračun turističke članarine 2022

Nastavno na obvezu plaćanja paušalne turističke članarine za 2022. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ovim putem vas obavještavamo kako je

Porezna uprava unutar sustava ePorezna dana 15. srpnja 2022. izvršila zaduženja paušalne turističke članarine na porezno knjigovodstvenim karticama obveznika, a temeljem podataka (kapaciteta) iz sustava eVisitor.

Dodatno, od 22. srpanja 2022. unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2022. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u
skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

Informacije o obračunu:

Obračun turističke članarine za 2022. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2021. je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.

Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je po 4 kreveta za svaku turističku zajednicu. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.


Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženje će se računati prema broju kreveta u tekućoj  godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12. tekuće godine.