Aktiviraj pristupačnost

Obračun turističke članarine - 2021

Obavještavamo vas kako je od 30. srpnja 2021. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2021. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20) (NN 64/21).

Obračun turističke članarine za 2021. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2020. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2020. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.  

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun unutar informacijskog sustava Porezne uprave te podatke dodatno dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

U slučaju da obveznik ima pitanja vezana uz broj kreveta treba se javiti nadležnoj turističkoj zajednici, s obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor. 

Isto tako napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, a ne i turističkim zajednicama.