Popis doktora opće/obiteljske medicine i doktora pedijatara koji imaju obvezu pružiti zdravstvenu zaštitu turistima

Prenosimo popis doktora opće/obiteljske medicine i doktora pedijatara na području Makarske Rivijere koji imaju ugovor sa HZZO-om unutar mreže javne zdravstvene službe sa adresama ordinacija i kontakt telefonom.

Prema trenutno važećim pravilnicima o pružanju zdravstvene zaštite domaćim i stranim osiguranicima, svi doktori u mreži javne zdravstvene službe u ugovornom odnosu sa HZZO-om imaju OBAVEZU pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu turistima (domaćima putem HZZO iskaznice i strancima putem EU kartice).