Poziv na 10. sjednicu Turističkog vijeća TZGM dana 21.10.2019.

 Dnevni red

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarska od 13.09.2019.

2. Izvješće od zadnje sjednice Turističkog vijeća TZGM

3. Ostvarenje financijskog plana do 10.10.2019. i Prijedlog rebalansa financijskog plana TZGM

4. Prijedlog programa rada TZGM za 2020. godinu

5. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu