Poziv na 11. sjednicu Turističkog vijeća TZGM 29.10.2019.

 Dnevni red:

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 21.10.2019.

Prijedlog Programa rada TZGM za 2020. godinu

Prijedlog Financijskog plana TZGM za 2020. godinu