Poziv na 13. sjednicu Turističkog vijeća 27. veljače u 11 sati

 

D n e v n i  r e d :

 

1.      Usvajanje zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine;

2.      Usvajanje zapisnika 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine;

3.      Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke Makarske za 2019. godine;

4.      Ostvarenje financijskog plana do 31. prosinca 2019. godine;

5.      Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu;

6.      Odluka o podizanju kratkoročne pozajmice na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19);

7.      Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana.