POZIV NA 7. SJEDNICU TUR. VIJEĆA TZGM 22.05.2019.

 

P O Z I V

 

 

 

Temeljem Statuta Turističke zajednice grada Makarske članak 30. i 38. sazivam 7. sjednicu Turističkog vijeća TZG Makarska za dan

 

 

 

 

22. svibnja 2019. godine – srijeda -

u prostorima Turističke zajednice grada Makarske

u 12,00 sati

 

 

 

Sjednici se predlaže slijedeći

 

D n e v n i r e d :

 

Točka 1.

Usvajanje zapisnika 6. sjednice Turističkog vijeća TZGM od 25. ožujka 2019. g;

Točka 2.

Izvještaj o radu ureda od posljednje sjednice Turističkog vijeća;

Točka 3.

Revizorsko Izvješće o uvidu u financijske izvještaje za razdoblje koje završava 31. prosinca 2018.god;

 

 

Molimo Vašu nazočnost na sjednici.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik TZG Makarske

Jure Brkan, dpl. oec.

 

Prilozi pod točkom: 1.,2.,3., dnevnog reda