Poziv na 8.sjednicu Turističkog vijeća

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 7.sjednice Turističkog vijeća TZGM od 22.svibnja 2019- god;
2. Izvještaj o radu ureda od posljednje sjednice Turističkog vijeća;
3. Financijski izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine;
4. Mišljenje Turističkog vijeća na Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe