Poziv na 9.sjednicu Turističkog vijeća

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 8.sjednice Turističkog vijeća TZGM od 13.kolovoza 2019. godine;
2. Izvještaj o financijskom poslovanju- Ostvarenje financijskog plana TZGM do 31. kolovoza za 2019. godinu