Aktiviraj pristupačnost

Poziv na priključivanje akciji MJESEC HRVATSKOG TURIZMA! 01.10.-31.10.2022.

                                          

 
 

Mjesec hrvatskog turizma je akcija Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice kojom se u od 1.10.2022. do 31.10.2022. omogućuje svim građanima Hrvatske da posjete i upoznaju druge dijelove naše zemlje uz brojne uštede. Na ponudi će biti razni turistički proizvodi, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i različitih doživljaja mjesechrvatskogturizma.hr

Cilj je projekta poticanje domaćeg turizma i povećanje turističkog prometa u postsezoni.

 

U akciju se mogu uključiti svi turistički gospodarski subjekti: hotelske kuće, privatni iznajmljivači, restorani, parkovi prirode i nacionalni parkovi, muzeji, galerije, adrenalinski turizam, aktivnosti i dr.

 

Prihvatljivi ponuditelji su svi registrirani subjekti za ugostiteljske usluge i usluge u turizmu kao i srodne usluge koje su vezane uz turističku ponudu (npr. lječilišta, muzeji, kazališta i druge slične javne ustanove odnosno gospodarski subjekti).

 

Ponuditelj je dužan dokaz o nepostojanju dugovanja s osnove javnih davanja priložiti uz prijavu (predmetni dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana prijave za sudjelovanje u projektu).

 

Ponuditelj je dužan ponudu izraditi u skladu s odredbama uvjeta sudjelovanja https://mjesechrvatskogturizma.hr/opci-uvjeti-sudjelovanja te je podnijeti na autorizaciju putem odgovarajućeg web-obrasca mjesechrvatskogturizma.hr/poduzetnici/registracija

 

Ponuda se mora temeljiti na uslugama i cijenama koje Ponuditelj već nudi na tržištu, i koje su objavljene na internetskim stranicama uključujući i portale za oglašavanje turističke ponude odnosno ako nisu tako objavljene moraju biti sastavni dio kataloga ili ostalog tiskanog promotivnog materijala za tekuću godinu ili sezonu.

 

Ponuda se mora realizirati u razdoblju trajanja projekta.

 

Ponuda mora sadržavati popust na osnovnu cijenu u minimalnoj visini 35%. Na ponude vezane uz usluge prijevoza može se odobriti popust od 30%. Osnovnu cijenu bez popusta kao i visinu popusta, odnosno konačnu cijenu s uključenim popustom ponuditelj je dužan navesti u prijavi ponude.

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

podaci o pružatelju usluge

opis usluge

cijena usluge (cijena bez popusta i cijena s uključenim popustom)

fotografije (ako je primjenjivo)

ostale bitne uvjete (npr. točno određene datume ili razdoblja kada je usluge moguće koristiti, količinska ograničenja, obvezu rezervacije, način rezervacije i sl.)

 

Svaka prijavljena ponuda prolazi postupak autorizacije od strane administratora koji prilikom navedenog provjerava sljedeće:

prihvatljivost ponuditelja

prihvatljivost ponude

 

U slučaju ako ponuda udovoljava svim propisanim kriterijima, podaci o ponuditelju javno se objavljuju putem internetskih stranica Projekta uz isticanje poveznice na internetske stranice na kojima je Ponuditelj objavio ponudu.

 

Ponuditelj je dužan objaviti ponudu na hrvatskom jeziku, a po vlastitoj procjeni i na ostalim jezicima.

 

Ako se radi o ograničenoj količini usluga ponuditelj je dužan predmetno istaknuti kao uočljivu napomenu i nakon prodaje/rezervacije istaknute količine označiti ponudu kao “prodanu” te o navedenom obavijestiti Nositelje Projekta nakon čega ponuditelj više neće biti aktivan na službenim stranicama Projekta.