Aktiviraj pristupačnost

Planovi i izvješća

Godisnje_izvjesce o provedbi za Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. (211.83 KB) Godisnje_izvjesce o provedbi za Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. (19.45 KB) PLAN 2023. I REBALANS 2022. - KN (17.5 KB) Godišnji program rada za 2023. godinu (97.41 KB) PLAN 2023. I REBALANS 2022. - EUR (18.59 KB) REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE TZGM ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2021. (884.39 KB) ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA TZGM (28 KB) Izvješće o provedenom nadzoru TZGM za 2021. godinu (321.46 KB) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZGM ZA 2021. (90 KB) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (204.15 KB) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (19.29 KB) Godišnji program rada za 2022. godinu (Tekstualni dio) (118.5 KB) REBALANS GODIŠNJEG PLANA RADA ZA 2021. I GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2022. (PO KONTIMA) (34.5 KB) Rebalans godišnjeg plana rada TZGM za 2021. godinu (Tekstualni dio) (63 KB) Plan i program rada TZG Makarske za 2021. (2.58 MB) Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru 2021.pdf (973.52 KB) Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće 2021.pdf (61 KB) Rebalans plana i programa rada TZG Makarske 2020 (1.48 MB) Rebalans plana i programa rada TZG Makarske 2020 tablica (621.27 KB) Izvješće o izvršenju programa rada TZG Makarska za 2020.-Tekstualni dio (61 KB) Bilješke uz financijski izvještaj 2020. TZG Makarska (21 KB) Izvještaj o prihodima i rashodima TZG Makarska 2020. (599.5 KB) Izvadak iz zapisnika-Zaključci sa 1. sjednice TV TZGM 09.12.20. (12 KB) Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu ma pristup informacijama za 2020. godinu (19.1 KB) Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu ma pristup informacijama za 2020. godinu (205.16 KB) Prijedlog plana i programa rada TZG Makarske 2021. (1.81 MB) FINANCIJSKI PLAN TABELA 2021. PO KONTIMA (25.5 KB) OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 16.11.20. I REBALANS PLANA 2020.  (63 KB) Zapisnik 15. sjednice T.V. 25. rujna 2020. (35.5 KB) Zapisnik 14. sjednice T.V. 27. kolovoza 2020. (42 KB) Z A P I S N I K 2. red. skupštine 10.10.2020. održane elektoničkim putem (21 KB) Zapisnik 13. sjednice T.V. 27.02.2020. (229.16 KB) Zapisnik Izborne Skupštine TZG Makarske 29.10.2020. (36 KB) Godišnji financijski izveštaji za 2016. u neprofitnom računovodstvu (650.5 KB) Godišnji financijski izveštaji za 2017. u neprofitnom računovodstvu (588 KB) Godišnji financijski izveštaji za 2018. u neprofitnom računovodstvu (633.5 KB) Revizorsko izvješće za razdoblje koje završava 31.12.19.g. (11.1 MB) IZVJEŠĆE DIREKTORICE O RADU TURISTIČKOG UREDA TZGM ZA 2019. GODINU (1.05 MB) Bilješke uz financijski izvještaj TZGM (23 KB) OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZGM DO 31.12.2019 TABELA (33 KB) OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZGM DO 31.12.2019 TEKSTUALNI (256.5 KB) Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu TZGM (598.5 KB) ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 12.02.2020. (55.5 KB) ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 29.10.2019. (121.07 KB) ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA TZGM 22.10.2019. (47.5 KB) Godišnje izvjesće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (210.74 KB) Godišnje izvjesće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (18.21 KB) FINACIJSKI PLAN TZGM 2020. OBRAZLOŽENJE (1005.5 KB) FINANCIJSKI PLAN TZGM 2020. TABELARNI PRIKAZ (24.96 KB) REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2019. (31 KB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM ZA 2018. (10.76 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM ZA 2017. (2.07 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM ZA 2016. (23.69 MB) Zapisnik 10.sjednice Turističkog vijeća (158.03 KB) Ostvarenje Financijskog Plana do 31. kolovoza (615.93 KB) Zapisnik 9. sjednice Turističkog vijeća (217.12 KB) Zapisnik 8.sjednice Turističkog vijeća (528.47 KB) Zapisnik 7. sjednice Turističkog vijeća (153.81 KB) ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE T. V. TZGM 25.03.2019. (65.5 KB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2018. GODINE (476.17 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2018. GODINU (89 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORICE O RADU TURISTIČKOG UREDA TZG MAKARSKE ZA 2018. GODINU (1.56 MB) IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU GODIŠNJEG POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA MAKARSKE ZA 2018. GODINU (1.82 MB) BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU (23.5 KB) Izvješće o prihodima i rashodima TZGM za 2018. godinu (597 KB) OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZGM ZA 2018. GODINU (32.5 KB) Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (18.66 KB) Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (212.61 KB) ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 11.02.2019. (84.5 KB) ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE TV TZGM 30.10.2018. (203.2 KB) ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE TV TZGM 11.10.2018. (284.58 KB) FINANCIJSKI PLAN TZGM 2019. OBRAZLOŽENJE (201.5 KB) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2019. (38.5 KB) REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2018. OBRAZLOŽENJE (94 KB) REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZGM 2018. (43 KB) PRIJEDLOG FIN.PLANA ZA 2018. GOD.-TABLICA (18.5 KB) ZAPISNIK 02. SJEDNICE T.V TZGM 19.07.2018. (83.5 KB) ZAPISNIK 02. SJEDNICE T.V 19.07.2018.-1 (101 KB) ZAPISNIK SA I. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA 29.08.2018. (35.5 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORA OD ZADNJE SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 02.07.2018. (3.73 MB) ZAKLJUČCI SA I. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 02.07.2018. (47.94 KB) ZAPISNIK SA I. REDOVNE SKUPŠTINE TZGM 28.03.2018. (49 KB) ZAKLJUČCI SA 25. SJEDNICE TV TZGM 15.03.2018. (14.5 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2018. GODINU (48.5 KB) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU (18.5 KB) IZVJEŠĆE DIREKTORA O RADU TZGM ZA 2017. GODINU (1.73 MB) IZVJEŠTAJ DIREKTORA O RADU TZGM ZA 2017. (1.65 MB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2017. GODINE (1.7 MB) GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - OSTVARENJE PLANA DO 31.12.2017. (1.15 MB) ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE TV TZGM 30.10.2017. (56 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2017. GODINU (310 KB) ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM 05.09.2017. (48.5 KB) BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA -RASHODIMA ZA 2017. (588.5 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2017. GODINU (93.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZG MAKARSKE ZA 2017. (19.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TIJELA TZGM ZA 2017. (35 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (213.24 KB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2017. GODINU (52.5 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima za 2017. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8. (11 KB) ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA U SEZONI 2017. (176.5 KB) BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. (18.5 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (213.3 KB) IZVJEŠĆE O RADU TZG MAKARSKA ZA 2016. GODINU (1.26 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2016. GODINU (1.33 MB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2016. GODINU (71.28 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2016. GODINU (75.83 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2016. GODINU (74.19 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima , sponzorstvima , donacijama ili drugim pomoćima za 2016. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8.) (16 KB) GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE KOJE ZAVRŠAVA 31. PROSINCA 2015. GODINE (9.86 MB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2015. GODINU (874 KB) IZVJEŠĆE O RADU TZG MAKARSKA ZA 2015. GODINU (772.5 KB) PLAN PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TZGM ZA 2015. GODINU (228 KB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (212.4 KB) IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA PRIHODA I RASHODA TZGM ZA 2015. GODINU (72 KB) Informacija o dodjeljenim bespovratnim sredstvima , sponzorstvima , donacijama ili drugim pomoćima za 2015. godinu. (Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8.) (50.5 KB) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZGM ZA 2015. GODINU (25 KB) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TZGM O RADU I POSLOVANJU ZA 2014. GODINU (250.5 KB)